Vil du sælge dine brugte ting, uden selv at bruge for meget tid på det?
Så er LoppeLet en løsning for dig. Vi sælger tingene for dig og pengene går direkte ind på din konto.
 

Bestil din stand / reol/ vægplads eller bøjlestativ

Bestil din stand hos os på telefon 93836393 eller kom personligt til vores butik på Søstvej 19, 6200 Aabenraa.
Du får udleveret 65 prismærker med stregkoder. Prismærkerne skal sættes på varerne med den pris, du ønsker at sælge varen til og tydelig beskrivelse af hvilke varer der sælges. Det er ikke tilladt at rette på prisen. Så skal du sætte et nyt label på.
Har du brug for yderligere prismærker, er der en egenbetaling på 14 kr.pr. ark. Med 65 stk. Du kan også købe mærker og låne pistol til prismærkning af tøj, 40 stk. for 15 kr.
 

Aftal tid

Aftal med personalet i butikken, hvornår du sætter dine varer op på standen.
Det skal være i åbningstiden. Det er vigtigt, at din stand er indrettet overskueligt, og at du holder en god orden.
Du er velkommen til løbende i din lejeperiode at fylde nye varer op på din stand efterhånden som du får solgt ud.
 

Oprydning

Den dag lejeperioden udløber, skal du tømme din stand.
Afregning for salg følger normal afregning / udbetalings periode. Du er også velkommen til at forlænge lejeperiode. Husk at give personale besked i god tid.

 
 Leje af en stand

  • Prisen for en reol er 125 kr. pr. uge. Ved leje på 4 uger og derover er prisen 395 kr. pr.mdr.
  • Prisen for en væg plads er 25 kr. pr. kvadratmeter. pr. uge.
  • Prisen for gulv plads aftales i butikken. 5 m2 til 1050 kr. pr. måned. Du kan låne en reol til din gulvstand for 50 kr. pr. måned.

Endvidere afregnes der 18% af standens omsætning i kommission.
Dine varer kan sættes op dagen før, indenfor butikkens åbningstid.
 
Lejen betales forud ved bestilling. Vi refunderer ikke stand lejen. Stand leje SKAL foregå i butikken. Der skal udfyldes oplysningsskema med navn, telefon nummer, mail adresse samt kontonummer.
 

Følgende varer må IKKE sælges på standen

Dagligvarer, Fødevarer, Ulovligt kopierede produkter, Tobak, Våben, Farlige materialer, Pornografisk materiale.
LoppeLet forbeholder sig retten til at fjerne upassende varer.

Ansvar

De solgte varer er købt som beset, og kan ikke returneres eller reklameres over, derfor sørg for at du sætter ting til salg der er i orden og virker.
LoppeLet står ikke inde for tabte og ødelagte genstande eller stjålne varer. I tilfælde af brand eller vandskade, erstatter LoppeLet ikke.
Du kan holde udsalg ved at sætte 50 % på hele din reol. Så fratrækker vi ved kassen. Ved andre udsalg skal du sætte nye labels på dine varer.
 

Udbetaling af overskud fra salg

Overskuddet af dit salg, overføres til din konto.
Salg i perioden d. 1. til den 30./31. i hver måned, overføres den efterfølgende måned indenfor 3-8 hverdage.
Fratrukket vores provision.
 

Udløb af lejeperiode

Ved lejeperiodens udløb, skal standen tømmes af lejer. Det er vigtigt, at lejer ikke tager prismærker af, da butikkens personale kontrollerer varerne inden de tages med hjem. Der vil blive spurgt om billede-ID og en kopi af original lejeaftale for standen.
Standen skal tømmes den sidste dag i din lejeperiode, i butikkens åbningstid.
Er standen ikke tømt ved endt lejeperiode, vil LoppeLet tømme den og der vil blive opkrævet et gebyr på 150 kr. for tømningen. De tømte varer vil blive opbevaret uden sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive LoppeLets ejendom. Der tages forbehold for eventuelle ekstraomkostninger til bortskaffelse.
Lejeperioden fortsætter IKKE automatisk. LoppeLet kan ikke garantere, at du vil få samme stand, hvis du ønsker at fortsætte lejeperioden efter den første periode er endt.
 

Sikkerhed og fortrolighed

LoppeLet forbeholder sig retten, til at foretage ændringer og udarbejde tillæg i disse vilkår. Tøj der hænger på standen må ikke dække over nabo hylder ellers fjernes det uden advarsel. Der skal skrives på label hvilken vare det er, kort og præcist.
Hvis det erfares, at der bliver handlet uden om kassen, forbeholder vi os retten til at bortvise stand lejerne uden varsel. – Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
 

Kontaktoplysninger:

 
Tlf.: 93836393
Facebook side: LoppeLet
Personlig betjening i butikken på Søstvej 19, 6200 Aabenraa
Åbningstider: Mandag – Fredag fra kl. 11-17.00 og lørdag – søndag fra kl. 11-17

Vi ønsker godt salg og glæder os til at samarbejde.

LoppeLet


Dit genbrug – en andens guld